Červený trpaslík


Červený trpaslík - Epizody - Scénáře - Posádka - Herci - Dabing - Ze zákulisí - Hnidopich - Náboženství - Vesmír - Direktivy - Havárky - Nadávky - Postřehy - Texty - Hudba - Mobil - Kostýmy - Dodatky - Sex - Kuchařka - Filmotéka - Slovník - Kalendář - Obrázky - Film - Quiz - Fantazie - NSFAQ - Vzkazy - Srazy - Download - Merchandising - Kontakty - Diskuse - Facebook
Dnes je 24.07.2024

Naše tipy
Přidejte si nás do položky Oblíbené.

Relaxační folie

Informace
Vzkazy
14863
NSFAQ
1354
Quiz
6

Facebook

Sponzoring

Direktivy

Zde je seznam direktiv Vesmírného sboru, Charta národů a tzv. Rimmerovy direktivy.

 

# 5 (v č.verzi) - All vessels of the Jupiter Mining Corporation fleet are obliged to carry a back-up computer to replace the primary computer, if the primary computer contravenes Article 5 - gross negligence leading to the endangerment of personnel.
-
(Nebyla přesně řečena) V případě hrubé nedbalosti hlavního počítače vedoucí k ohrožení posádky jsou všechny lodě Jupiterské důlní společnosti povinny mít záložní počítač, který nahradí počítač hlavní. 
(11.Queeg) - díl, kde byla direktiva řečena

# 169 - A hologram can be turned off when another hologram is more essential to the mission.
- (Nebyla přesně řečena) Hologram může být vypnut, pokud je jiný hologram v dané situaci užitečnější.
(28.Karanténa - Quarantine)

# 195 - In an emergency power situation, a hologrammatic crew member must lay down his life in order that the living crewmembers might survive.
- Při nedostatku elektrického proudu musí hologram na lodi položit svůj život, aby přežili živí členové posádky. 
(22.Bílá díra - White hole)

# 321 (312) - All Quarantine berths must provide minimum leisure facilities.
- (Nebyla přesně řečena) Osoby v karanténě mají právo na minimální rozptýlení.
(28.Karanténa - Quarantine)

# 497 (597) - When crewmembers do not have credit, food and drink may not be supplied until the balance has been restored.
- Pokud někdo vyčerpá kredit, bude mu odepřeno jídlo i pití, dokud účet nevyrovná. 
(11.Queeg)

# 595 - If any crew member gets exposed to a disease of some kind, whether scanned or not, must be put in quarantine.
- (Nebyla přesně řečena) Pokud byl člen posádky vystaven nebezpečí nákazy, musí být, nehledě na screening, umístěn na 12 týdnů do karantény.
(28.Karanténa - Quarantine)

# 597 - One berth per crew member. (Quarantine quarters)
- (Nebyla přesně řečena) Na lůžko v karanténě má právo jen ten, kdo je v evidenci.
(28.Karanténa - Quarantine)

# 699 - A crew member may demand a rescreening after five days in quarantine.
- (Nebyla přesně řečena) Po pěti dnech v karanténě mají osoby právo na nový screening.
(28.Karanténa - Quarantine)

# 1742 - No member of the Corps. should ever report for active duty in a ginger toupee.
- Žádný důstojník se nesmí hlásit do služby v zrzavém tupé.
(31.Psirény - Psirens)

# 1743 - No registered vessel should attempt to traverse an asteroid belt without deflectors.
- Žádná loď se nesmí pokoušet proletět pásem asteroidů bez deflektorů.
(31.Psirény - Psirens)

# 5796 - No officer above the rank of mess sergeant is permitted to go into combat with pierced nipples.
- (V české verzi vynechána) Žádný důstojník nad hodnost podporučíka se nesmí hlásit do boje s piercingovanými bradavkami.
(31.Psirény - Psirens)

# 34124 - No officer with false teeth should attempt oral sex in zero gravity.
(34123) - Se zubní protézou se nevěnujte orálnímu sexu ve stavu beztíže.
(32.Legie - Legion)

# 68250 - In dangerous situation is rabbi allowed to perform judaist ritual - sacrifising of live chicken.
- (Nebyla přesně řečena) V případě nebezpečí je rabínovi dovoleno provést židovský rituál obětování živého kuřete.
(34.Emocuc ~ Polymorf II - Emohawk ~ Polymorph II)

# 196156 - Any officer caught sniffing the saddle of the exercise bike in the women's gym will be discharged without trial.
- Bude-li důstojník přistižen, jak očichává sedlo rotopedu v dámské tělocvičně, bude propuštěn bez soudu.
(35.Rimmerosvět -Rimmerworld)

# ? - The Space Corps. primary overriding duty is to contact other life forms, exchange information, and, whenever possible, bring them home.
- Prvořadou povinností posádky je kontaktovat jiné formy života, vyměňovat si různé informace a pokud je to možné, přivést si je domů. 
(15. Polymorf - Polymorph)

# ? - All prisoners will be either classified as male or female and placed in the appropriate quarters to prevent gender abiguity.
- (V české verzi vynechána) Každý vězeň musí být klasifikován jako muž nebo žena a umístěn do příslušné části věznice, aby se předešlo pohlavním rozporům. 
(48. Kasandra - Cassandra)

?# - No pets without quarantine can be aboard the ships of JMC.
  - (Nebyla přesně řečena) Na lodích Jupiterské důlní společnosti nesmí být žádné domácí zvíře, které neprojde karanténou. neprojde karanténou.
(51. Pete  2.část - Pete ~ Part 2)


Charta národů# 3943615880932/B - All nations attending the conference are only allowed one car-parking space.
(
362358892_B) - Všechny národy na konferenci mají nárok pouze na jedno parkovací místo. 
(33.Pistolníci z Apokalypsy - Gunmen of the Apocalypse)

# 3943615880932/C - The right of POW's to non-violent constraint.
(67832_C) - (Nebyla přesně řečena) Váleční zajatci mají právo na nenásilné zacházení. 
(33.Pistolníci z Apokalypsy - Gunmen of the Apocalypse)

Rimmerovy direktivy


# 271 - No chance you metal bastard!
- Ani náhodou ty zmetku plechovej!
(22.Bílá díra - White hole)

# ? - Never tangle with anything that's got more teeth than the entire Osmond family.
- Nikdy si nezahrávej s ničím, co má víc zubů, než Addamsova rodina. 
(15. Polymorf - Polymorph)

#? - No crew-member should floss his teeth with the E-string of his guitar, after spraying the entire contents of his sugar puff sandwich all over his superior's bunk.
# ? - Člen posádky si nesmí čistit zuby e-strunou ze své kytary, poté, co zasviní postel nadřízeného obsahem svého sendviče.
(28.Karanténa - Quarantine)