Červený trpaslík

Série VII Epizoda 2, „Nachystejte květináče“

 

Obloha

Úvodní scéna. Staré německé letadlo z II. světové války letí vzduchem.

 

V letadle

Uvnitř v kokpitu. Podle uniforem přítomných členů posádky a pasažérů, to vypadá, že letadlo patří nacistické armádě. Kromě PILOTA jsou zde ještě německý KAPITÁN a GESTAPÁK. KAPITÁN hladí velkého aligátora s obojkem na krku.

KAPITÁN: Kde je ta holka?

GESTAPÁK: Za pět minut bude stát před popravčí četou, Herr kapitán.

KAPITÁN: Výborně. A její někdejší ochránce?

GESTAPÁK: Hnije v nákladovém prostoru.

KAPITÁN: Vynikající.

Ještě ani nedomluvili, když se odhrne závěs, oddělující kokpit a vejde muž, vypadající jako RIMMER. Má na sobě stříbřitou leteckou soupravu, pod ní světlý rolák a švihácký, foukaný účes. GESTAPÁK na něj namíří svou pistoli a KAPITÁN se zatváří překvapeně. Muž si lhostejně zapálí cigaretu a vyfoukne kouř.

KAPITÁN: Ahhh, Eso Rimmer - mohl bych se zeptat, jak jste se zbavil pout?

Uštědří svému důstojníkovi - GESTAPÁKOVI mrazivý pohled.

ESO: (Lhostejně) Stačilo jen vykloubit si obě ramena, hodit je za uši a vyklouznout z provazů. Budu sice potřebovat chirurga, aby je dal zas zpátky, ale žádnej strach: to mi nezabrání, abych zachránil princeznu Bonjellu.

KAPITÁN: Jste šílený, Rimmere. Nemáte ani zbraň.

ESO: Čekáte, že se vzdám?

KAPITÁN: Kdepak, Rimmere, já čekám, že zahynete!

KAPITÁNŮV aligátor si vybral tuto chvíli, aby doprovodil slova svého pána hlubokým zařváním.

KAPITÁN: (Ke GESTAPÁKOVI) Vezměte ho zpátky. Během deseti minut mu vysvětlíte

naše plány a pak ho... vyhodíte z letadla.

GESTAPÁK: (Mávne pistolí) Jdeme!

ESO se vymrští, sebere GESTAPÁKOVI pistoli a pak ho zneškodní pravým hákem. PILOT se k němu otočí ze svého sedadla, také ozbrojený, ale je zasažen kulkou než může sám zamířit. Zkolabuje a letadlo se stane neovladatelným. KAPITÁN najednou hodí aligátora na ESA, který spadne zpět do zadní části letadla. Zatímco zápasí s plazem, ztratí pistoli a ta vypadne otevřenými dveřmi z letadla. Letadlo, které se vymklo kontrole, kolísavě letí. Uvnitř v kokpitu KAPITÁN zapálí šňůru, která vede k dynamitové náloži.

 

Trup letadla

ESO stále bojuje s aligátorem. Z kokpitu přichází kapitán, navlečený v padáku.

KAPITÁN: Á, pane Rimmere - rád bych si s Vámi poklábosil, ale už musím letět...

Ukáže na zápalnou šňůru, která se syčivě nebezpečně zkracuje.

KAPITÁN: Buďte tak hodný a nakrmte Snappyho. Nashle.

Odhodí dynamit z ESOVA dosahu a vyskočí z letadla. Šťasten padá dolů, pryč od ESA, své Nemesis.

ESO: Dal bych život za pistoli.

Aligátor vyrazí z otevřené tlamy hluboké zavrčení přímo do jeho tváře.

ESO: Nebo za kýbl ústní vody.

S vědomím blížícího se výbuchu si ESO, stále bojující s aligátorem, začne vytahovat dlouhé lano a připravuje se na pád z letadla.

 

Volný pád

Kamera sleduje KAPITÁNA v úniku z letadla, než se znovu vrátí k ESOVI, který připevňuje lano k aligátorovu obojku.

Zpátky ke kapitánovi: Za jeho zády letadlo vyletí do povětří, roztrhané dynamitem.

KAPITÁN: (Směje se) Ah, sbohem Eso Rimmere! Byl jste důstojným protihráčem!

Vrhne pohled přes rameno a zůstane nevěřícně civět. Střih na ESA, který stojí na aligátorovi jako na surfu, jednou rukou drží lano a řídí ho. KAPITÁN na něj vypálí bez účinku několik výstřelů. ESO nasměruje aligátora tak, aby sevřel do tlamy KAPITÁNOVU hlavu. Potom natáhne ruku, vytrhne KAPITÁNOVI zbraň z ochablých prstů a odepne mu popruhy od padáku. Zatímco se KAPITÁN se svým aligátorem řítí pryč z dohledu, ESO si navlékne volný postroj a zapne přezky.

ESO: (Volá dolů) Naper si nácka, kamaráde!

Zatáhne triumfálně za lanko a padák se nad ním roztáhne. Snáší se zvolna k zemi.

 

Území na základně nacistů

Někde venku na základně, stojí v řadě připravená, popravčí četa. Nedaleko od nich je k dřevěnému kůlu řetězy připoutána žena v červených šatech. DŮSTOJNÍK, stojící napravo od řady střelců, se chystá dát jim rozkaz k palbě.Ve chvíli, kdy to udělá, je přerušen ESEM, padajícím z nebe. ESO vytáhne svou získanou pistoli, odstřelí důstojníka a vyřídí polovinu popravčí čety. Během toho je sám zasažen do prsou.

ESO: (Rozladěně) Tohle je můj nejlepší oblek!

Rychle zlikviduje zbývající členy čety, odepne si padák, seskočí a probourá se dřevěnou střechou zásobovacího skladu. Vojáci se soustředí přede dveřmi a na rozkaz do nich začnou zuřivě pálit. Když je jiný přeživší DŮSTOJNÍK konečně zastaví, jsou dveře prostřílené jako cedník. Chvíli čekají a DŮSTOJNÍK se samolibě usmívá. Najednou se dveře prudce vylomí a z nich vyjede nezraněný ESO na motorce. Vojáci uskakují z cesty a ESO se rychle blíží k připoutané ženě. V jízdě vytáhne

pistoli a namíří na ní. V předtuše jisté smrti, žena odvrátí hlavu. ESO vypálí dvě přesně mířené střely, které roztrhnou princezniny řetězy a ty sklouznou na zem. ESO prudce zabrzdí vedle princezny.

ESO: Princezna Bonjella? Eso Rimmer. Na vysvětlování bude čas později, zrovna tak jako na sex.

PRINCEZNA: (Uchvácená) To je frajer!

PRINCEZNA si nasedne za ESA, který uhání pryč a zároveň kolem sebe střílí po nepřátelích. Za chvíli mu pistole cvakne naprázdno a tak jí odhodí.

ESO: Držte se, princezno!

PRINCEZNA: Prosím tě, Eso, říkej mi Beryl!

Motorka se rychle blíží k pevné, cihlové zdi. ESO stiskne červený knoflík, z výfuku vyšlehne oheň a stroj se hladce vznese vysoko přes zeď. ESŮV nepřipravený pronásledovatel probourá se svou motorkou zeď a vzápětí následuje exploze.

ESO: Má po Eintopfu, nácek!

ESŮV motocykl se zvedá do neuvěřitelné výšky. Na základně přiběhnou ke zničené zdi dva němečtí vojáci a zírají nahoru na rychle unikajícího hrdinu.

PRVNÍ NĚMECKÝ VOJÁK: Er ist davongekommen! Ich kann gar nicht glauben, dass er davongekommmen ist!

[Titulek: Ten chlap nám upláchnul! Nechápu, jak tohle někdo mohl dokázat!]

DRUHÝ NĚMECKÝ VOJÁK: Das war Eso Rimr! Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind! [Titulek: To byl Eso Rimr! Máme štěstí, že jsme vůbec zůstali naživu!]

Najednou z nebe tvrdě přistane zapomenutý aligátor a srazí oba VOJÁKY, kteří pod ním stáli. Přiběhne k nim TŘETÍ VOJÁK a ohromeně zvedne oči k nebi. Na modré obloze řídí ESO zázračně svůj motocykl a píše bílým kouřem z výfuku zprávu:

„Nachystejte mi uzenáče, na snídani jsem zpátky.“

TŘETÍ NĚMECKÝ VOJÁK: Was fuer ein Kerl! [Titulek: To je frajer!]

 

Hluboký vesmír

Kosmik oblétá prstencovou planetu.

 

Koridor Kosmiku

KRYTON a LISTER procházejí tmavým, kovovým koridorem v Kosmiku.

KRYTON: Pane, nemůžu uvěřit, že to chcete provést.

LISTER: Jsem chlap, Krytone. A mám mužský potřeby a touhy.

Projde dveřmi.

 

Simulační komora

KRYTON stiskne pár kontrolek na panelu u dveří, pak vstoupí a dveře se zavřou. Je na nich nápis „Simulátory umělé reality“.

KRYTON a LISTER se ocitnou v tmavé, čtvercové místnosti s počítačovým panelem na zdi a velkým

automatem uprostřed. KRYTON a LISTER si sednou k přístroji a LISTER si začne zouvat boty.

KRYTON: Co takhle ledovou sprchu, pane?

LISTER: Letošní příděl vody na ledový sprchy jsem spotřeboval, Krytone. Dneska ráno jsem se díval do lodních záznamů. Hele, jestli to půjde takhle dál, moje libido vyvolá sucho.

Sklopí se zabzučením svou simulátorovou masku.

KRYTON: Podle Vás je tohle řešení?

 

Terén v umělé realitě

KRYTON a LISTER jsou dopředu přes rozlehlý, travnatý terén, v pozadí se stromy a keři. Slunce jasně svítí. LISTER je oblečen ve starodávné drátěné košili a černé suknici jako rytíř, zatímco KRYTON má šaty pážete. Nese malou, červenou knihu.

LISTER: Já vim, ale máš snad jinej nápad?

KRYTON: Jít do simulátoru s knihou švindlů a svádět královnu z Kamelotu? Nemám slov. To je zvrácená představa rytířskosti.

LISTER: Seš můj věrnej služebník, nebo ne?

KRYTON: Je mi hanba, že Vás doprovázím! Takhle trapně jsem se cítil jen tehdy, když mi omylem spadla tříselní skříňka panu Rimmerovi do polévky.

 

Turnaj v simulátorovém Kamelotu

Na území Kamelotu stojí pavilónek, ve kterém sedí KRÁL s KRÁLOVNOU z Kamelotu. V popředí jsou venkované, vojáci a koně. Trubka troubí fanfáru. Přicházejí LISTER a KRYTON.

KRÁL: (Obrací se k zástupu) Najde-li se v našem království muž, jenž si troufne vyzvat na souboj nejlepšího rytíře. (Králův RYTÍŘ vystupuje z davu)

Nadšené výkřiky se ozývají z davu a RYTÍŘ kyne vděčně rukou.

LISTER: (Předstoupí) Já, Výsosti!

KRÁL: A kdo Vy jste?

LISTER: Lister z Magorie.

KRÁL: Rytíři, přijímáte tuto výzvu od... „Listera z Magorie“?

RYTÍŘ: Ano, Výsosti.

KRÁL: A jakou odměnu budeš žádat, pokud vyhraješ?

RYTÍŘ: Nežádám ničeho. Sloužit králi je mi odměnou.

Nadšené výkřiky z davu a RYTÍŘ zvedne mírně ruku.

KRÁL: A Vy... „Listere z Magorie“, co budete žádat Vy, pokud porazíte mého nejlepšího rytíře?

LISTER: Já budu žádat noc a den v lůžku tvé drahé paní.

Výkřiky znechucení z řad diváků.

KRÁL: „Noc a den v lůžku mé drahé paní“?!

KRÁLOVNA: (Povstane a promluví s výrazným francouzským akcentem) Tu výzvu phřijímáme.

KRÁL: Vážně?

KRÁLOVNA: Oui.

KRÁL vstane a nakloní se ke královně.

KRÁL: (Tlumeně) Paní má, o tom bychom si měli promluvit.

KRÁLOVNA: Nevěhříš svému nejlepšímu hrytíhři, že shrazí hlavu tomu dhrzému psovi?

KRÁL: To ano! Tak trochu.

KRÁLOVNA: Pak tedy phřijímáme.

KRÁL: (Stále vypadá nejistě) Rytíři, chci mužství toho lumpa na stříbrném podnosu...

LISTER: (Znepokojeně) Hele, v klidu, jo?

KRÁL: ...a pak ho rozpárej a vnitřnosti předhoď havranům!

Mohutné nadšení davu.

LISTER: Ty jsou horší než fanoušci Leedsu!

KRYTON, LISTER a králův RYTÍŘ odejdou ke svým koním. LISTER se vyšvihne do sedla a znovu zazní fanfára.

KRÁLOVNA: Až můj khrajkový kapesník dothřepetá na zem, souboj může začít!

 

Rytířský turnaj

LISTER: To tvoje "rrr" je k pomilování. Rrrrrarr!

KRYTON: Být Vámi, pane Galahade, soustředil bych se na opakování Vašich švindlů.

Podá mu přilbu. Hluk z davu se mísí s dramatickou hudbou. Vzrušení dosáhne vrcholu, když KRÁLOVNA upustí kapesníček. Oba bojovníci sklopí svá hledí, pozvednou kopí a vyrazí do útoku.

LISTER: Švindl číslo jedna: heslo „osel“. Ha!

Ve chvíli, kdy zaútočí, změní se RYTÍŘŮV kůň v malého Shetlandského poníka. LISTER se směje, zvedne hledí, tasí meč a srazí RYTÍŘOVI hlavu. Ta proletí vzduchem a přistane KRÁLOVI v klíně. KRÁL nevěřícně zírá na vracejícího se LISTERA.

 

U pavilónku

LISTER přestupuje před KRÁLE s KRÁLOVNOU a sundává si přilbu.

LISTER: Jdu si pro svou odměnu, králi.

Dav se bouří, když záhadně se usmívající KRÁLOVNA vstane, vyjde ze stanu a připojí se k LISTEROVI. KRYTON zahanbeně skrývá tvář a výkřiky a jekot sílí, jak se LISTER s KRÁLOVNOU blíží k malému stanu.

KRÁL: (Volá na ně) Křesťanský svět nezná většího zloducha! A přísahám, že tvůj úmysl svést mou paní nevyjde!

Vytáhne bytelný klíč.

Dav je nadšen.

LISTER: Švindl dvě: heslo „pás cudnosti“.

KRÁLOVNA se najednou zastaví a zavrtí boky. Něco těžkého spadne na zem , ukryté pod jejími šaty. Když znovu vykročí dopředu, nechá za sebou uvolněný kovový pás cudnosti. LISTER ji zavede do stanu a podrážděný KRYTON za nimi rozpačitě zavře.

KRYTON: Odporné. Vysloveně odporné. (Rychle odejde)

KRÁL: Pokud ten, jenž se zove Listerem z Magorie, má v těle špetku cti, tak se stan ihned rozpadne...

Krátký pohled na stan, který se začíná rytmicky natřásat.

KRÁL: ...on mi vrátí mou paní a odprosí mě!

Jedna chlopeň stanu se zvedne a Lister vykoukne.

LISTER: (Roztouženě) Nemáte někdo šlehačku?

KRÁL: „Šlehačku“?

 

Hluboký vesmír 

ESŮV dimenzionální raketoplán letí vesmírem.

POČÍTAČ: (Hlas) Eso, potřebujeme najít nějaký blízký rozměr.

ESO: (Hlas) Rozumím, počítači. Připrav se k přeskoku.

Vesmír kolem lodi se zdeformuje a pak loď zmizí z dohledu.

 

Klání v simulátoru

KRYTON stojí vedle třesoucího se stanu, ve kterém je stále LISTER. Najednou všechny kulisy kolem nich zmizí a oni zůstávají v pustině. LISTER má teď na sobě jen dlouhý nátělník a je velice zklamaný.

LISTER: Hele!! Co se to děje?

KRYTON: Výpadek proudu! Něco je s elektrikou.

Oba zmizí.

 

Simulační komora

Zní siréna a poplašné kontrolky bláznivě blikají. KRYTON a LISTER odpojují všechny elektrody a senzory. LISTER má sundané kalhoty a kolem třísel důmyslné zařízení, které potřeboval v simulátoru. Naštěstí si ho odmontuje mimo záběr

kamery, během rozhovoru s KRYTONEM.

LISTER: Červený, zelený i modrý poplašný světla blikaj! Co to znamená?

KRYTON: Buďto na nás někdo útočí, nebo máme diskotéku.

 

Koridor Kosmiku

KRYTON v maximálním „zdrhacím“ režimu proběhne dveřmi až na konec koridoru a zamíří ke kokpitu.

 

Vesmír

Kosmik se zachytil v dimenzionální trhlině a prudce se třese.

 

Kokpit Kosmiku

V kokpitu jsou KOCOUR a RIMMER. Oba jsou zaměstnáni snahou dostat nějakou reakci z panelů a konzolí, které chrlí spršky jisker. Poplašná siréna dodává celé scéně divoké osvětlení. RIMMER štědře skrápí kokpit malým hasícím přístrojem.

KOCOUR: (Snaží se překřičet rámus) Jsme v koncích! Nic nefunguje! Řízení je v tahu, rakety jsou fuč a letíme do iontový bouře v sektoru 12.

Vstupují LISTER a KRYTON. Zaujmou svá stanoviště.

RIMMER: Dobrýtro!

KRYTON: Bože, co se to tady děje?

RIMMER: Jakási energie zlikvidovala generátory.

LISTER: Příčina?

KOCOUR: Předmět tak obrovské energie a osobního kouzla, že vyřídil siť! Myslel jsem, že jsem to já, ale asi jde o interdimenzionální skok.

KRYTON: Jde určit podrobněji?

RIMMER: (Otráveně) Tyhle kousky provádí jediný šílenec a to švarný kapitán „Pazneht“ alias Eso Rimmer. Ježiši, ať to není on nebo se zblázním.

KOCOUR: (Do komunikačního mikrofonu) Na příjmu loď Jupiterské důlní společnosti Kosmik, udejte prosím svou totožnost.

Na monitoru se objeví ESO, sedící v kokpitu svého raketoplánu.

ESO: (Z mikrofonu) Říkal jsem, že budu na snídani zpátky. Už jsou ty uzenáče, hoši?

RIMMER začne zoufale mlátit hlavou do konzole.

KOCOUR: (Nadšeně) Čau, frajere! Jak se vede?

ESO: (Z mikrofonu) Když tě vidím, tak mi je hned líp, brachu. To je tvůj nový oblek? Má větší říz než celá stránka nejlepších bonmotů Oscara Wildea pokapaná citrónem a vražená někomu do oka.

KOCOUR: Nó, to tě musel ohromit. Dík, kámo!

RIMMER: Podle všeho máme posledních tři tisíce pytlíků na zvracení. To nemůže stačit. 

 

Přistávací dok

Nedávná úžasná expanze Kosmika zahrnuje i plně funkční přistávací dok, kde nyní stojí ESOVA loď. Kamera se k ní přiblíží.

 

Strojovna

Uvnitř čekají LISTER, KRYTON a KOCOUR. Vstupuje ESO.

LISTER: Skvělý, že ses ukázal! Jak se máš?

ESO potřese LISTEROVI rukou a málem mu přitom vykloubí rameno.

ESO: Výborně, Rampo. Asi jsem prosvištěl moc blízko, ale počítač udělal chybičku. Chudák, je do mě blázen a neví ani, co je za den.

KRYTON: No, a co jste celou tu dobu dělal?

ESO: Nic extra. Zachránil jsem pár vesmírů, svrhnul pár diktátorů, odmítnul hromady nevěst a nechal si seřídit světla.

Odejde.

KOCOUR: To je frajer!

 

Střední sekce Kosmiku

RIMMER sedí u hlavního stolu a sleduje ESŮV příchod na monitoru. Když vidí KOCOURA odcházet z přistávacího doku po ESOVI, odvrátí se od monitoru se zhnusenou tváří a přikáže:

RIMMER: Vypnout!

Vstupuje ESO v doprovodu LISTERA, KRYTONA a KOCOURA.

ESO: A co je novýho u vás, kluci? Arnie?

RIMMER: (Sarkasticky) Já osobně jsem měl dost napilno, Arnolde. Začal jsem totiž připravovat velkou historii kapes. Shromáždil jsem všechna písmenka do polévky, roztřídil je a seřadil je hezky podle abecedy.

KOCOUR: (K ESOVI) Vezmu tě do kajuty, máme si toho tolik co říct! Pro začátek mi prozraď, kam chodíš k holiči!

ESO: Díky, Kocoure, ale jsi skvělý pilot, tak zůstaň u kormidla.

KOCOUR se začne pyšně nadýmat.

ESO: Mimochodem, je to astrosalón v sektoru Theta, čtyřiadvacátý rozměr. Ptej se na Alfonze.

KOCOUR: Jóóóóúú jééé! Senza!

ESO začne stoupat po schodech vedoucích ke kajutám.

ESO: Arnie, nechceš se projít?

RIMMER: (Ledově) Ne, děkuji. To bych si radši pomazal genitálie rybí pastou a strčil je do tůňky plné piraní.

ESO: Aha, takže ne.

Odejde.

LISTER: Tak Rimmere, běž za ním.

RIMMER: Nechce se mi.

KRYTON: Ale on chce, abyste tam šel.

RIMMER: A já zas chci, aby se tím trapným machrováním zadusil. Nemůžeš mít všechno, co chceš.

LISTER: Ale řekl si o to. Cejtí se k tobě připoutanej.

RIMMER: Radši bych ho viděl připoutanýho lepidlem k rozzuřenýmu křečkovi.

Ostatní se na něj neoblomně dívají.

RIMMER: No dobře, já už tam jdu! ...žiši!

Následuje ESA.

 

Koridor vedoucí podél ubikací

Přicházejí RIMMER a ESO.

RIMMER: Tak pojď, ukážu ti kajutu. Tudy asi tak padesát metrů, pak doprava. Čau!

RIMMER odejde dveřmi po straně koridoru. ESO se náhle chytí za hrudník, zasténá a zapotácí se. RIMMER ho zaslechne a vrátí se podívat.

ESO: Asi - budu potřebovat trochu píchnout.

 

Ubikace

Vstupují RIMMER a ESO. RIMMER podpírá svým ramenem z tvrdého světla napůl bezvědomého ESA. Projdou dveřmi a ESO se zhroutí na postel.

RIMMER: Já to věděl! Před lidmi ze sebe děláš bouráka, ale přitom jsi drsný asi tak jako medvídek na hraní. Copak je s tebou? Cestovní nevolnost? Nebo tě zase příliš svírají trenýrky?

ESO: Chápu, že to vypadá jako ze špatné hry, ale zdá se... že jsem na odchodu.

RIMMER: Cože jsi?

ESO: Jem na cestě do věčných lovišť. Ztrácím své právo na dech.

RIMMER: Ty umíráš?

ESO: Kápnul jsi na to. Tvůj mozek je rychlejší než děcko po prvním kari.

RIMMER: Ty fakt umíráš?

ESO se zvedne z postele a opře se o zeď.

ESO: Arnie, chci, abys byl příští Eso Rimmer.

RIMMER se směje a pobaveně tleská rukama.

ESO: Myslím to vážně.

RIMMER: Patří blábolení k tvým symptomům?

ESO: Vesmír potřebuje svého hrdinu, jenž by napravoval křivdy a byl odvážný, obětavý a zároveň pohledný.

RIMMER: A ty myslíš, že jsem to já?

ESO: Svému osudu neujdeš.

RIMMER: Mám skončit jako někdo, kdo neuspěl v konkurzu na striptéra?

ESO: Máš z toho jenom strach. Bojíš se, že nejsi dost dobrý. Vždycky jsi chtěl být hrdina.

RIMMER: Já nejsem ty. To jsme si ujasnili už posledně.

RIMMER se otočí a odchází.

ESO: Já nejsem ten sekáč, který tu byl minule. 

RIMMER, téměř už v průchodu, se zastaví a vrátí se zpátky. ESO se pod náhlým přívalem bolesti chytí za hrudník a klesne na kavalec.

ESO: Dostal jsem se k výpusti neutronové nádrže v dimenzi 165. Já jsem hologram, stejně jako ty.

RIMMER: Eso už nežije?

ESO se s vypětím všech sil narovná a podívá se na RIMMERA.

ESO: Vzal jsem to po něm a chci, abys to ty vzal po mně.

ESO rozevře svou bundu, ze které se řine nezdravé zelené světlo a strašidelně ozařuje RIMMEROVU šokovanou tvář.

RIMMER: Proboha! Co je to za svinstvo?

ESO: (Opět se zahalí) Moje holosrdce je nadranc, viděls energetický únik. Elektromagnetickou radiaci, moc mi nezbývá. Asi tolik, kolik obyčejně strávím milováním - tak 12 hodin, možná míň. Pak už nebudu mít sílu, abych tě vycvičil.

ESO se opře o stůl a upře na RIMMERA pevný pohled.

ESO: Co ty na to?

Pauza. RIMMER odejde.

 

Vesmír    

Kosmik oblétá planetu.

 

Ošetřovna

ESO sedí v diagnostickém křesle, zatímco LISTER manipuluje s kontrolkami a konzolemi.

ESO: To je součást legendy, já nejsem první Eso, dokonce ani druhý. Těch už bylo, no řekněme, víc než pár. Když jeden umírá, musí za sebe najít náhradu v paralelní dimenzi. Všichni začínáme jako housenky a končíme jako motýli.

LISTER: Tenhle srab při prvním náznaku nebezpečí zaleze pod stůl s cedníkem na hlavě.

ESO: Ty posuzuješ knížku podle obálky.

LISTER: Nesrovnával bych Rimmera s knížkou, ta má aspoň nějakej hřbet.

ESO: Já ho vycvičím. Po tobě chci jediné - promluv s ním, přesvědč ho.

 

Střední sekce Kosmiku

RIMMER sedí u stolu a čte knihu. Vstupuje LISTER. LISTEROVI dává očividně těžkou práci potlačit smích a pochichtává se.

RIMMER: Co je? Čemu se směješ?

LISTER: Ničemu, ničemu.

LISTER zamíří ke kuchyňce. Začne se znova smát a stěží to v sobě dusí.

RIMMER: Ale běž, zaručeně to něco je. Jistě jsi slyšel něco velice zábavného. Tak co to je?

LISTER si vezme z ledničky plechovku ležáku.

LISTER: Jenom to, že jsem zrovna slyšel, že máš bejt další Eso Rimmer...

LISTER propukne v nevázaný řehot.

RIMMER: Ano, bohužel si ale musím přebrat svoji sbírku bot, jinak bych po tom skočil.

LISTER: Ale rozumíš, ty a další Eso... (Smích) Už to fakt vidím.

LISTER nechá RIMMERA a jde do kokpitu. Dotčený RIMMER ho následuje.

RIMMER: Není to zas tak směšné!

 

Kokpit

LISTER si s pobaveným úsměvem sedne do křesla pilota. Za ním přichází RIMMER.

RIMMER: Jiné moje verze se jím už staly. A kdybych nebyl tak nepostradatelný tady, tak bych tu nabídku i přijal.

LISTER: Neber si to nějak zle, ale ty na to prostě nemáš. Dyť seš fňukna, zbabělec, tupoun, ufňukánek, neurotik, křivák a ubožák a hlavně velkej kus vola. Neuraž se, ale vrať se na zem. I eunuch má větší koule než ty.

RIMMER: (Napruženě) A právě v tomhle, drahý karižroute, jsi úplně vedle. Protože já jsem Esovu nabídku přijal a výcvik začíná...

Podívá se na hodinky.

RIMMER: ...právě teď.

Odejde a nechá LISTERA samotného s prohnaným úsměvem.

 

Simulační komora

ESO připojil sebe a RIMMERA k simulátoru umělé reality. Každý sedí na jednom sedadle u stroje.

 

Horský průsmyk

ESO a RIMMER sedí oba na létajících kobercích, které se rychle vznášejí nad vysokými, zasněženými vrcholky hor.

RIMMER: Proč jsi mě vzal zrovna sem?

ESO: Vidíš ty hory, Arnie? Pláně a hřebeny. Tady musíš začít, aby se z tebe stal Eso Rimmer.

RIMMER: Ne, tady musím začít, abych se stal jódlujícím bernardýnem.

ESO: Teď se soustřeď! Vítr ti šlehá do tváří, buď tím větrem, Arnie. Uvolni tu divokou sílu, která v tobě dříme. Buď tím kuguírem, který se svobodně prohání po horách.

RIMMER: Mám být co?

ESO: Ty to dokážeš, soustřeď se, hochu!

RIMMEROVA tvář se svraští v úporné snaze.

ESO: Vidíš tu šelmu? To si ty, vidíš jí?

V RIMMEROVĚ mysli se vynoří obraz křečka pravidelně běhajícího v malém kole.

RIMMER: Joo, trochu.

 

Vesmír 

Kosmik oblétá další planetu.

 

Ubikace

Přichází RIMMER.

RIMMER: Končím, nikdy ze mě nebude Eso! Pokus se nezdařil! Vzdávám to.

Vstupuje ESO, namáhavě se opře o rám dveří.

ESO: Celý život jsi jen něco vzdával.

RIMMER: Snad kdybych měl víc času!

ESO: V týhletý komedii jsem já už dohrál. Buď teď, nebo nikdy.

ESO vytáhne ze své letecké bundy malý předmět.

RIMMER: Co to je?

ESO: Naše holosrdce.

ESO stiskne tlačítko na ovladači holosrdcí a RIMMER je náhle oblečen ve stejné letecké soupravě jako ESO. ESO odhodí ovladač na kavalec, najde v kapse sluneční brýle a podá je RIMMEROVI.

ESO: Jestli ti posádka spolkne, že ty seš já, tak jsi připraven.

ESO neočekávaně sejme svou šviháckou paruku a podá ji překvapenému RIMMEROVI. RIMMER si ji nešikovně nasadí naopak. ESO se skácí na kavalec.

RIMMER: (Žalostně) Já nejsem připraven!

ESO: No tak si to nasaď obráceně.

RIMMER otočí paruku, nejistě si nasadí brýle a odejde.

 

Koridor Kosmiku

Osamělý v koridoru Kosmika si RIMMER zkouší roli ESA Rimmera.

RIMMER: (S hlubokým přízvukem) „Jmenuju se Rimmer.“

RIMMER pohodí hlavou a přitom si srazí sluneční brýle z nosu.

RIMMER: Oh, „Eso Rimmer.“ Takovej trapas.

Zamíří ven z koridoru, když se před ním otevřou dveře a vejde KRYTON.

KRYTON: Ah, náš pan Eso. Nic Vám nechybí?

RIMMER: (Svým obvyklým hlasem) Co? Jo, jo, Krytone, Kryťáku. Uh, no jasně, nic mi nechybí.

KRYTON: Určitě, pane? Mluvíte trochu jinak.

Odkašle a změní tón svého hlasu, aby se co nejvíc podobal ESOVU.

RIMMER: Ea, nemoh` bys to upřesnit?

KRYTON: No, o šedesát procent víc jako lasička.

RIMMER: Ahhuchrchr..., chrapot... nastyd` jsem. Chytil jsem nějakého vira. Holografického vira. Lidi napadá taky. I Arnie ho chytil, a proto musel do karantény. Nikdo k němu nesmí.

KRYTON: Božínku, chtěl jsem se zeptat, pane, asi tak před půl rokem nám došly zásoby alobalu. Neměl byste navíc jednu bundu, ve které bychom mohli upíct kuře?

RIMMER: Tak hele, ty zlodějskej hajzlíku... Ohhhhhh! Nezlob se, bohužel ne. Tak zatím.

Odchází a KRYTON za ním vyjeveně kouká.

 

Koridor u simulační kabiny

Přichází RIMMER, stále nervózní a nejspíš plánuje výlet do ESOVY horské simulace. Když zajde za roh, všimne si bílého kouře, který se valí ze vstupu do simulátoru. Zmateně ho začne zkoumat. Náhle se dveře otevřou a z dýmu vystoupí rázně

postava. Je ve stejné výstroji jako KRÁLŮV RYTÍŘ z LISTEROVY hry. RIMMER couvne zpátky ke zdi, nejistý, co se děje.

RYTÍŘ: (Povědomým hlasem) Buď pozdraven, pane. Přišel jsem, abych našel padoucha jménem „Lister z Magorie“.

RIMMER: (Zaznamená jeho velký meč) Hele, klídek, kamaráde. Nějak se dohodnem.

RYTÍŘ: Ty patříš k jeho družině?

RIMMER: Ea, svým způsobem.

RYTÍŘ: Tak to se připrav na smrt!

Kavalírsky hodí RIMMEROVI meč, se kterým se má bránit. Nepřipravený RIMMER ho zachytí za čepel a nemotorně ho drží před sebou. Bez dalších průtahů RYTÍŘ zaútočí na RIMMERA a začnou spolu bojovat. Z RIMMEROVY strany to znamená spíš uhýbání a chaotické úskoky, i když se mu vcelku daří držet si rytíře od těla, než je na chvíli zahnán ke zdi.

RIMMER: Nechcete si radši promluvit? Nad šálkem čaje s koblihou?

RYTÍŘ houževnatě pokračuje v pronásledování RIMMERA, jeho meč sviští a jiskřivě zasahuje zásobovací přihrádky a přístupový žebřík. Po odvrácení další série smrtících úderů se RIMMER dostane opět do těžké situace.

RIMMER: Tak dobře, co takhle vdolečky se šlehačkou? Čokoládový dort? Marcipán?

RYTÍŘ přitvrdí svůj útok a RIMMER vezme nohy na ramena. Uprostřed své paniky zjistí, že se dostal na konec koridoru, který se stáčí dál do lodi. Vedle sebe objeví na polici svou šanci na záchranu - bazukoid. Když je RYTÍŘ téměř před ním,  popadne RIMMER bazukoid, napřáhne ho před sebe a začne pálit na rytíře, který spadne na záda a chvíli sebou trhavě škube.

RIMMER: (Ohromený) Páni! Já to dokázal!

Utíká pryč. Najednou se ležící rytíř zvedne. Jde k bazukoidu, který použil RIMMER, zvedne ho, vyjme zásobník s náboji. Na modrém zásobníku je slovo „SLEPÉ“. RYTÍŘ vloží do bazukoidu jiný zásobník, červený s nápisem „OSTRÉ“ a původní zásobník si schová. Bazukoid vrátí na místo. Potom zvedne hledí své přilby - je to LISTER.

LISTER: (RYTÍŘOVÝM hlasem) Takže zatím -

Vytáhne z pusy malý kovový modulátor hlasu.

LISTER: - všechno klape.

 

Ubikace

ESO leží na posteli v očividné trýzni. Přibíhá vzrušený RIMMER.

RIMMER: Já to dokázal! Takový hrdinský kousek se mi povedl jen na gymplu, když jsem Batemanovi podpálil gatě!

ESO: (Slabě) Výborně, Arnie, jsem na tebe pyšný. Nachystej mi uzenáče... na snídani jsem -

ESOVO holosrdce praskne a zaskřípe. Obraz ESA strašidelně bíle zazáří a pak zmizí. Zůstane po něm jen rozbité holosrdce na kavalci. Vstupují KOCOUR a KRYTON.

KOCOUR: Tak jak je? Co je s dutohlavem?

RIMMER: (Měkce) Ne, to ty nechápeš. To nejsem já, to je on.

KRYTON: Pane, jste v šoku - z toho traumatu mluvíte jako pan Rimmer.

KOCOUR: Co se stalo?

Vejde LISTER. Přijde k prázdnému kavalci, uvidí holosrdce a vezme ho do ruky.

LISTER: Ah, jeden z rytířů utekl ze simulátoru. Zabil Rimmera.

Gestikuluje významně s holosrdcem před RIMMEREM.

LISTER: Že je to tak, Eso?

RIMMER zírá na LISTERA s nečitelným výrazem ve tváři.

 

Koridor Kosmiku

Všichni sklesle procházejí.

LISTER: Měli bysme Rimmera důstojně vyprovodit. Aspoň tohle si zaslouží.

KRYTON: Já tomu nemůžu uvěřit.

KOCOUR: Já taky ne. Ještě dnes ráno jsem mu nadával.

KRYTON: Chudák pan Rimmer. Takhle mizerně jsem se cítil, když mé náhradní hlavy hlasovaly a shodly se, že jsem ušatý šereda.

RIMMER jde poslední, zjevně dojatý.

 

Vesmír

Kosmik letí skrz záhadně osvětlenou mlhovinu.

 

Železný můstek někde v Kosmiku

RIMMER stojí opřený o zábradlí. Přijde k němu LISTER.

LISTER: Tak co? Už víš, co uděláš?

RIMMER: Řek` jsem si, že ještě chvilku zůstanu. Abych nasál ten jeho charakter.

Nahodí neohrabaně „Esovým“ způsobem patku. LISTER se usměje nad RIMMEROVÝM ztvárněním a zadívá se na malý, kovový předmět, který drží v ruce. RIMMER si ho všimne.

RIMMER: Co to je?

LISTER: Tohle mi dal Eso. Že prej to vezme na místo věčnýho odpočinku, kde jsou ostatní Rimmerové. Nechal jich tady víc, pro ty, co tě budou následovat.

RIMMER: (Upřímně) Já z toho mám vítr, Listy. Nevím, jestli to zvládnu. Odejít pryč. Být Eso!

LISTER: Víš, co ti říkal, je to tvůj osud.

RIMMER: To se mám stát nafoukaným, libovým frajerem?

LISTER: Dobře, tak byl trochu namyšlenej, ale ty můžeš bejt trochu jinej. Je to na tobě. Hele, říkal, že se s ním máš rozloučit a možná tě pak přejde strach.

 

Místnost kdesi v Kosmiku

Místnost, která se podobá ostatním místnostem v Kosmiku, je pochmurná, špinavá a kovová, ale u zdi je pódium vyzdobené velkým „H“ a o kousek dál řada židlí, na kterých sedí pozůstalí z Trpaslíka. Okolí osvětlují hořící svíčky. KRYTON vystoupí na pódium. LISTER, RIMMER a KOCOUR zůstanou sedět.

Vládne vážná nálada, kterou ještě umocňuje LISTER, vylepšený pro tuto příležitost značně nepohodlnou kravatou.

KRYTON: Sešli jsme se tu dnes, abychom se naposledy rozloučili s panem Rimmerem. Tu a tam to byl malicherný, byrokratický, neschopný, zbabělý, takový... člověk, ale měl také své světlé stránky.

KOCOUR: „Tohle“ byly jeho světlý stránky.

KRYTON: O těch kladnějších rysech jeho povahy nám teď poví něco tady pan Lister.

KRYTON uvolní místo LISTEROVI, který na něco takového evidentně nebyl připraven a dívá se zděšeně a vyčítavě na KRYTONA. Improvizuje.

LISTER: Dvorní eunuch Alexandra Velikého se teď setká se svým pánem. Muž, který si věšel slipy na ramínko a přišíval si svoje jmenovky na fasované kondomy, skonal. Nikdo nám ho už nevrátí. Ztratili jsme nejlepšího opraváře automatů, kterého Vesmírný sbor - ne, ne - vesmír, kdy poznal. Když měl službu on, tak se nestalo, abyste zmáčkli colu a dostali vývar s džusem. I když tohle se nám stávalo furt, ale tohle má být chvalozpěv. Neměl mnoho přátel, ale ti, které měl s ním zůstali do konce. Dokonce i Rachel, která je v mnoha ohledech teď jeho vdovou.

Kamera přejede podél sedících Trpaslíkovců a zastaví se u čtvrté židle, ve které sedí Rachel, opravená nafukovací panna, oblečená ve vdovských černých šatech.

LISTER: Tak čau, magore.

KOCOUR: Nashle, brácho.

KRYTON: Sbohem, pane Maaa... goo...

RIMMER: (Chraptivě) Páčko, rafane.

LISTER: A nakonec tohle: Když Rimmer zemřel na Červeném trpaslíku, tak ho Holly stvořil jako hologram, abych nezešílel - to nebyl lehký úkol. Ale jemu se to podařilo dokonale. A za tento úspěch dostane vyznamenání. Krytone, medaili „Prvního důstojníka Rimmera“, vlož prosím do jeho rakve.

KRYTON: Provedu, pane.

KRYTON něžně přiloží odznak ke zničenému holosrdci a zaklapne za nimi víčko malého pouzdra. LISTER pak zavře rakev do otvoru na odpadky a slavnostně ji vystřelí do vesmíru.

LISTER: Pánové: První důstojník Rimmer.

LISTER předvede plné rimmerovské zasalutování a ostatní ho zopakují.

VŠICHNI: První důstojník Rimmer.

 

Vesmír

Následujíc rakev, proletí Kosmik jakousi vířivou singularitou a pak ji ztratí mezi stovkami podobných pouzder. Kamera se

vzdaluje a teď je vidět, že ze stovek jsou tisíce, potom milióny a bilióny - které dohromady tvoří tenký proužek přecházející v mihotavý pás, ten se ukáže být majestátním prstencem okolo obrovské planety z plynu.

 

Kokpit Kosmiku

LISTER a RIMMER vyhlížejí ven.

RIMMER: Takových Rimmerů...

LISTER: Tak to vidíš. Ze všech se stali Esa. Předali štafetu. Fakt chceš ten řetěz přerušit?

 

Přistávací dok

Stále zde stojí ESOVA loď, tankuje, má odklopenou vrchní část a v jejím kokpitu sedí nově zrozený ESO RIMMER.             

ESO RIMMER: Bylo to skvělý, hoši.

LISTER: Tak čau.

KOCOUR: Měj se frajere.

KRYTON: Au revoir, pane Eso.

ESO RIMMER: Nachystejte květináče, na Vánoce jsem zpátky. Nebo tak nějak.

ESO RIMMER stiskne knoflík na konzoli s úmyslem spustit start, místo toho je jeho sedadlo prudce katapultováno z

kokpitu a ESO přistane na zemi nedaleko ostatních. Rychle se zvedne a šviháckým krokem se k nim vrátí.

ESO RIMMER: Chtěl jsem se ještě naposled rozloučit.

Potřese rukou KRYTONOVI a KOCOUROVI a obejme se s LISTEREM.

ESO RIMMER: Měj se, kámo.

LISTER: (S pokřiveným úsměvem) Jo, a ty zlom vaz.

ESO jde zpátky do raketoplánu.

 

Vesmír

ESOVA loď přeletí přes záběr a mizí, nechává za sebou pomalejšího Kosmika, který pokračuje na druhou stranu vesmíru.

 

KONEC.          

 

Hráli:

Rimmer                        Chris Barrie                             Kamil Halbich

Eso                              Chris Barrie                             Kamil Halbich

Lister                           Craig Charles                          Martin Sobotka

Kocour                        Danny John-Jules                     Miroslav Vladyka

Kryton                         Robert Llewellyn                     Zdeněk Dušek

Král                             Brian Cox                                Rudolf Jelínek

Kapitán                       Ken Morley                             Milan Slepička

Královna                     Sarah Alexander                      Lucie Ješinová

Rytíř                            John Thompson                       Ivo Novák

Princezna Bonjella        Alison Senior                           Monika Schullerová

Důstojník                     Mark Carlisle                                      -

Gestapák                     Mark Lingwood                     

Vojáci                         Kai Maurer                                         -

                                   Stephan Grothgar                                -

                                   Andy Gell                                            -

 

Námět:                                    Rob Grant & Doug Naylor

Scénář:                                    Paul Alexander

                                               Doug Naylor

Koordinátoři  komparsu:          Ray De-Haan

                                               Andreas Petrides

Speciální poděkování:              Londýnské zoo za krokodýla Allison

Casting:                                   Linda Glover

Hudba:                                    Howard Goodall

Produkce:                                Mike Amos

Manažer:                                 Cliff Pinnock

Produkční koordinátor:            Esther Rodewald

Asistent produkce:                   Tessa Glover

Druhý asistent režie:                 Rebecca Hewitt

Hlavní elektrikář:                      John Barker

Rekvizity:                                 Tim Youngman

                                               Trevor Young

Kamera:                                  Jim Alloway

Zvuk:                                       Nigel Davis

                                               Jem Whippey

Střih:                                       Graham Hutchings

Asistentka produkce:               Christine Moses

První asistent režie:                   Paul Hastings

Umělecká režie:                       Adrian Caldwell

Dodání videoefektů:                 Chris Veale

Videoefekty:                            Dave Jervis

Vizuální efekty:                        Peter Wragg

                                               Nick Kool

Masky:                                    Andrea Finch

                                               Sarah Berry

Kostýmy:                                 Howard Burden

                                               Gill Shaw

Produkční design:                    Mel Bibby

Generální manažer:                   Helen Norman

Zkoumání linie:                         Jo Bennett

Hlavní kamera:                         Peter Morgan

Obchodní produkce:                Doug Naylor

Produkce & režie:                    Ed Bye

 

Překlad:                                   Pavel Kuchař

Dialogy:                                   Eva Štorková

Dramaturgie:                            Jarmila Hampacherová

Hudební režie:                          Josef Hoffman

Zvuk:                                       Zdeněk Hrubý

Střihová spolupráce:                Ivana Kratochvílová

Asistentka režie:                       Jana Eliášová

Výroba:                                   Ivana Kupková

Režie:                                      Michal Vostřez

Připravila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského.

 

Vyrobila Grant & Naylor Production pro BBC North

© BBC MCMXCVII - Česká televize 1999

 

Autoři přepisu: Pavla Volfová (Nirvanah) + Jiří Charvát (Rimmer)

E-mail: nirvanah@cervenytrpaslik.cz + rimmer@cervenytrpaslik